Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Изпълнителен съвет

Студентски изпълнителен съвет (СИС) към Студентски съвет към Технически университет - София, филиал Пловдив се състои от Председател ССФП, Секретар ССФП, Председател КСБВУ, Председател КСФК и Председател КВО. Тяхната работа е своевременен контрол и отганизация на Студентски съвет:

Председател - инж. Атидже Жребичкалиева

Секретар - Ива Козова

Председател КСБВУ - Ива Козова

Председател КСФК - Нина Гърдева

Председател КВО - Милен Георгиев