Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Изпълнителен съвет

Студентски изпълнителен съвет (СИС) към Студентски съвет към Технически университет - София, филиал Пловдив се състои от Председател ССФП, Секретар ССФП, Председател КСБВУ, Председател КСФК и Председател КВО. Тяхната работа е своевременен контрол и отганизация на Студентски съвет:

Председател - Жулиен Жечев

Секретар - Георги Георгиев

Председател КСБВУ - Георги Димитров

Председател КСФК - Иванка Гогова

Председател КВО - Поля Нешева