Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

КВО

 

Комисия Връзки с oбществеността (КВО)

Работата на комисията се състои в осъществяване връзката между студенти, преподаватели, компании и организации в региона на гр. Пловдив и извън него.

Комисията оргазинира срещи и семинари между студенти и потенциални работодатели. Също така не пропуска да зарадва студентите с голям брой културни и социални мероприятия, чиято цел е да обогати и разнообрази ежедневието в университета. На преден план от дейността на комисията изпъкват:

- Студентски фестивал за умствените игри (организиран за първа година) по инициатива на ССФП с цел създаване на тематични клубове;

- Антиспин кампания по случай 1ви декември;

- благотворителни кампании за деца от домове за сираци от Пловдив и региона и за деца с увреждания;

- отбелязване на празника на влюбените 14 февруари съвместно с БМЧК;

- на 1ви март беше завързана по мартеничка на всеки студент;

- организиране "Робокоп" - Седмица на практиката в ТУ - София, филиал Пловдив, съвместно с МИКЦ Пловдив и Media Cafe;

- подпомагане на Зелената седмица, организирана от Домови съвет на СО; боулинг турнир;

- съорганизатор на Open Student Fest; организиране на Спортен празник.

КВО оргазинира тематични партита за студентите, като всяка година не пропуска да отбележи 8ми декември - студентския празник.

ССФП и КВО подпомагат дейността на няколко младежки организации, като им предоставят място за подготовка и представяне на тяхната дейност - клуб Квант, Бест Пловдив и др.

Председател на комисията:

Милен Георгиев

Членове:

Нина Гърдева

Васил Маринов

Костадин Стойчев

Лъчезар Живков