Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

КСФК

 

Комисия стипендии и финансов контрол (КСФК)


Работата на комисията се състои в:

- Следи за правилното отпускане на стипендии, като всички хора с нередовни документи биват разглеждани от комисията;

- Разглежда молби за еднократни помощи за хората с ниски доходи и в неравностойно положение;

- Разглежда и отпуска награди за отличен успех, за заслуги и принос към дейността на Университета.

Председател:

Нина Гърдева

Членове:

Петьо Петров

Иван Иванов

Лъчезар Живков

Яница Иванова