Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Стани представител

 

 

Изборите за Студентски съвет са пълни и частични. Провеждат се по факултети, като право на глас имат всички студенти и докторанти от съответния факултет. Пълни избори се провеждат на две години, т.е. при изтичане на мандата на Общото събрание (обикновено в периода октомври-ноември), а частичните се провеждат за попълване на квота.

Изборите се обявят публично поне една седмица  преди провеждането им в сайта на Студентски съвет и под формата на плакати на таблата във сгради на ТУ - София, филиал Пловдив.

Как да се кандидатирам?

Ела на изборите на своя факултет и издигни устно кандидатурата си в съответната точка "Издигане на кандидатури" от дневния ред. Колегите ти също имат право да те предложат за член на Студентски съвет, стига ти да присъстваш.

Как протичат изборите?

След издигането на всички кандидатури, кандидатите имат възможност да убедят аудиторията защо трябва да бъдат избрани за членове на Студентски съвет. Тук е момента да изложиш идеите си и да отговориш на последвалите въпроси към теб от твоите колеги.

Когато всички кандидати се изкажат и отговорят на въпросите към тях, се преминава към мажоритарно явно гласуване с вдигане на ръка. Както вече уточнихме, могат да гласуват само твои колеги от същия факултет. Може да се гласува за няколко кандидата. Ти също имаш право да гласуваш за себе си и за други кандидати.

За да бъдеш избран за член на СС, трябва да имаш най-малко 50% + 1 от гласовете на присъстващите. Кандидатите, които отговарят на това условие, се класират по брой на гласовете до попълване на квотата. Некласираните кандидати, събрали необходимия минимум (50% + 1 гласа), остават като резерви.

В случай, че квотата не се попълни, се провеждат нови избори.

Каква е квотата за моя факултет?

Квотите често търпят промени, но можеш да се ориентираш от таблицата на Общото събрание на Студентски съвет. Квотите се определят според броя студенти във факултет.  Частични избори се налагат, когато представител на СС загуби студентските си права, отстранен е или напусне СС по собствено желание.

Пропуснах изборите! Може ли все пак да стана представител?

Заповядай в кабинет 3110, където ще ти бъде предоставена възможност да се запишеш като асоцииран член към Студентски съвет. На нас помощ никога не ни е излишна! Няма да имаш право на глас на събранията ни, но можеш да присъстваш (освен ако изрично не е указано друго) и да даваш идеи и предложения.

Не пропускай и да следиш таблата и сайта, в случай, че се наложи попълване на квота в твоя факултет!

Имам още въпроси по изборната процедура, кой може да ми отговори?

Обърни се към всеки един член на Студентски съвет или задай своя въпрос на Facebook страницата ни : https://www.facebook.com/groups/329857224138/ .