Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Клуб "Квант"

Пловдивският клуб на знаещите "Квант" е създаден през февруари 2003г. от Васил Базелков и ученици от пловдивските училища. Идеята е да се създава оптимална среда за прилагане на теоретичните знания за решаване на житейски проблеми и обясняване на важни и интересни природни явления. Работи се в екипи и се използват методите на научния спор, моделното мислене и работа в екип. Спектърът на необходимите знания е практически от всички науки. Възрастта на участниците е неограничена. Изключително полезна е връзката и съвместната работа на клуба с преподавателите и ръководствата, както и студентските съвети на Техническия университет - София, филиал Пловдив и Пловдивския университет. Клубът наскоро се присъедини към Националната асоциация на клубовете на Знаещите в България.

 

Повече информация за клуба може да намерите на официалния им сайт.