Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Център по предприемачество Пловдив

 

Центърът по предприемачество е утвърден като звено в структурата на ТУ - София, филиал Пловдив, като основната цел е да повиши предприемаческата култура и да подкрепя стартирането и развитието на технологични фирми в Южен централен регион, предоставяйки познания, условия и контакти. Центърът по предприемачество е наследник на Висшата школа по икономика и мениджмънт, създадена през 1990 година към ТУ - София, филиал Пловдив от преподавателите от катедра "Индустриален мениджмънт". Центърът организира множество курсове, срещи и дискусии в областта на предприемачеството и бизнес планирането, както и ежегодна конференция по мениджмънт и предприемачество и студентски конкурс за най-добра бизнес идея.

Полезни връзки: официален сайт, фейсбук страница.