Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

BEST

 

BEST е абревиатура от Board of European Students of Technology, студентска неправителствена, неполитическа организация създадена от студенти за студенти с идеална цел.

Идеята за BESTсе заражда през май 1987г. в Стокхолм, Швейцария, по време на Европейска конференция на студенти по физика и математика, но първата среща се състои през април 1989г. е Берлин, Германия, като отговор на необходимостта от организация, която има за цел обмен, сътрудничество и връзка между студентите от техническите специалности от цяла Европа.

В настоящия момент BEST обединява студенти от близо 80 университета в 30 държави в Европав динамична, бързоразвиваща се международна мрежа, която се поддържа от общи проекти, общи интереси и приятелство. BEST организира голям брой академични и неакадемични курсове и работни срещи, в които студентите от различни държави в Европа се обучават и обменят идеи.

Локалната група на BEST в София е основана през 2000г. и за сега е единствена в България. За 12 години тяхно дело са станали множество кариерни събития, панаири на труда, академични курсове, инженерни състезания и обучения.

Почти всички мероприятия са безплатни за студентите, защото се финансират от университети, компании и други институции, като главната цел е да се предостави качествено обучение в помощ на студентите от цяла Европа и да подпомогне връзката студенти - университети - компании.

За повече информация: официалния сайт, както и фейсбук страницата.