Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Ден на Кариерата в ТУ - София, филиал Пловдив 2012г.

 

Над 50 фирми взеха участие в търсенето и набора на качествени инженери и кандидат-инженери за техните свободни позиции. И тази година фирмите имаха отделено време за  презентации в различни семинарни зали, където всеки желаещ можеше да се информира повече за дейността на фирмата, свободните стажантски места и как е организирано производството им.

Официален гост на събитието беше зам.-кмета по транспорта, сигурността и обществения ред  г-н Държиков, който изказа благодарност към ръководството на ТУ София, филиал Пловдив за усилията, положени за реализирането на този Кариерен ден.

Благодарствена реч имаше и от председателя на Студентски съвет, маг. инж. Пламен Чемишанов, който пожела на всички негови колеги да успеят в кариерната си реализация.

През деня фирмите събраха солидно количество автобиографии, презентираха дейностите си пред младите студенти и се радваха, че има млади хора, които ще правят дипломите си при тях. От няколко организации споделиха, че дипломите на последните им двама студенти са влезнали в директна полза за нуждите на организацията.

Полезно е да знаете, че много от наетите млади кадри на предходните Дни на кариерата, днес представляваха новите си фирми пред бъдещи свои колеги!