Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

34-то състезание на Клуб на знаещите "Квант" 09.11.2012г.

На 09.11.2012г. в Аулата на ТУ - София, ф-л Пловдив се проведе 34-тото традиционно състезание на Клуб на знаещите "Квант". Организатор на състезанието бе Клуб "Квант" при Общински Детски Комплекс Пловдив, съорганизатори: Технически университет София - филиал Пловдив, Студентски съвет при ТУ - София, филиал Пловдив, Клуб "Фотон" към училище "Паисий Хилендарски" и Клуб "Квант" към ОУ "Димитър Талев".

 

Участваха ученици от пловдивски училища в три възрастови категории: I-ва - до 6ти клас, II-ра - до 11ти клас, III-та - абитуриенти, разпределени в отбори по 3ма души, единият от които е капитан. Отборите имаха възможността да правят неограничен брой смени, но те бяха само във времето за мислене и след разрешение на водещия. В състезанието се използваха само кратки логически-теоретични и експериментални задачи от областта на природните и приложни науки, но с акцент на физиката. Задачите бяха с различна трудност в ззвисимост от категорията. Те се оценяваха от всеки член от журито самостоятелно като отборите имаха за всяка задача по 1 мин. за мислене и още 1 мин. за отговор. 

Победител станаха най-малките представители, членове на Клуб на знаещите, отбор "Архимед", които бяха наградени от представител на Студентски съвет.