Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Правила и условия

Правила и условия за участие в МНТК

1.  Участието в МНТК е безплатно за всички.

2.  Докладът трябва да е между 4 и 8 страници по едно от зададените научни направления.

3.  Използва се шаблон, утвърден от Организационен комитет на МНТК.

4.  Не се приемат доклади, неотговарящи на изискванията за оформление.

5.  Всички изпратили доклад ще получат отговор от Организационен комитет на МНТК.

6.  Желаещите да участват с доклади трябва да спазват сроковете за регистрация и изпращане на доклади.

7.  Авторите на доклада не могат дабъдат повече от двама, като се допуска и участието на научен ръководител на разработката (доклада).

8.  Всички одобрени доклади се публикуват в сборник

с ISSN номер.

9. Всеки участник, който е изнесъл докладът си на МНТК, получава сертификат за участие.

10. Сертификатът не се издава, ако участникът е изпратил своя доклад, но не е присъствал на конференцията.

11. Максималният брой доклади, с които може да участва даден автор, е 2,като автор на един и съавтор на друг доклад.

12. Всеки участник разполага с 10 минути за презентиране и 5 минути за дискусия.

13. Домакините запазват правото си за промяна в програмата!

Студентски съвет при ТУ-София, Филиал Пловдив