Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Шаблон за доклади

За участие в МНТК е необходими изпратените доклади да бъдат офоремени по точни изисквания. По-доло ще намерите шаблон за това как точно да бъде оформен той.

Шаблона е в .docx формат и е свободен за изтегляне от ТУК.