Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Важни дати

15.04.2016г. – Начало на изпращане на докладите

22.05.2016г. – Край на приемане на заявки за участие

16.04.2016г. – 27.05.2016г. – Разглеждане на докладите

27.05.2016г. – 29.05.2016г. – Връщане на отговор

30.05.2016г. – 05.06.2016г. – Изпращане на коригираните доклади и презентации

05.06.2016г. -  07.06.2016г. -  Потвърждение на участниците

17.06.2016г. – Пристигане и настаняване на участниците

18.06.2016г. – Представяне на докладите на участниците