Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Статии

Позиция на Студентски съвет при Технически Университет – София относно протестните действия

Настоящият документ представлява официалното становище на СС при ТУ-София, относно протестните действия срещу правителството. Същото становище бе представено и на ОС на НПСС състояло се на 02.11.2013г. в град Шумен.