Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Display Num 
Num Title
1 Какво е качеството на обучение в университета?
2 Какво е мнението ви за студентските столове?
3 Храните ли се все още в студентски стол?